חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם תפילה מתקבלת גם כאשר נכנסות מחשבות אחרות בזמן התפילה?

תשובה:

נראה שהמתפלל עם ציבור, מועילה התפילה גם כשמהרהר במחשבות זרות בזמן שהוא מתפלל. ענינה של תפילה בציבור בין השאר הוא צירוף התפילה וההדדיות של הציבור ביחד, והקב"ה מצרף לטובה את מילות התפילה ולא  מחשבות זרות. מאידך ייתכן וקיימת בעיה כאשר אדם מתפלל יחיד, ולכן אולי היה מקום שהמתפלל יחיד יגיד לפני תפילתו "הריני מתפלל ומתכוון כפי שתקנו מתקני התפילה ואני פוסל ומבטל כל מחשבה זרה", (עיין תוספות זבחים ב ד"ה הא).

פוסק: הרב משה שטרנבוך

ספר: שו"ת תשובות והנהגות

מקור: חלק ה סימן מב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה