חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש חובה לרחוץ ידיו לפני התפלה, וכיצד ינהג אם אין לו מים?

תשובה:

לפני כל תפילה יש לרחוץ את ידיו ללא ברכה גם אם הן נקיות לגמרי. אם אין לו מים ינקה ידיו בממחטה וכו'.
אם ידיו לא נקיות ואין לו מים, ויכול להשיג לפניו מים תוך 72 דקות, יהיה עליו לחכות עד שיתקדם ויגיע למקור מים. אם יאחר בשל כך את זמן תפילה ינקה ידיו בכל דרך אחרת.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: תפילה כהלכתה תשמ"ט

מקור: פרק ז סעיף יח, פרק כז סעיפים טז- יז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה