חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד ינהג בעניין תפילה מי שיש לו מיי רגליים על בגדיו?

תשובה:

היה עומד באמצע קריאת שמע או באמצע התפלה ומי רגל שותתין לו על ברכיו, פוסק עד שיכלו המים, ואינו רשאי להמשיך כל זמן שהמים שותתים. ולאחר מכן אם יש מי רגלים על בגדיו, אפילו יש בהם טופח על מנת להטפיח רשאי להמשיך לקרוא קריאת שמע או להתפלל כל שהם מכוסים בבגד אחר שהוא נקי, ואם אף הבגד העליון נתלכלך במי רגלים, יש מחמירים לענין קריאת שמע שיחליף בגד ואחר כך ימשיך לקרוא קריאת שמע, אבל בתפלה יש להקל שימשיך בתפילתו אפילו בלא שיחליף בגד. ואם יש מי רגלים על הארץ ירחיק מהם ארבע אמות ולאחר מכן ימשיך ממקום שפסק, ובקריאת שמע אפילו שהה כדי לגמור את כולה אינו חוזר אלא למקום שפסק.

פוסק: הרב יוסף דוד

ספר: הלכה ברורה

מקור: ציטוט מחלק ה סימן עח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה