חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שמרכיב על אוזנו מכשיר שמיעה, מצטרף למניין?

תשובה:

מי שמרכיב על אוזנו מכשיר שמיעה, מצטרף למניין.

פוסק: הרב חיים אביגדור פיליפ

ספר: ברומו של עולם

מקור: פרק ב סעיף סח וראה תפילה כהלכתה, הערה פא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה