חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הם המנהגים וההלכות מראש חודש סיון?

תשובה:

מראש חודש סיון ועד אחרי חג שבועות, אין אומרים תחנון ולא יהי רצון שאחרי קריאת התורה. אין מספידים מלבד על חכם. כמו כן אומרים בשבת אב הרחמים מפני שבתקופה שבין פסח לעצרת היו כמה גזרות כליון. בשבת שלפני שבועות אין אומרים צדקתך צדק ובמוצאי שבת אין אומרים ויהי נועם וכו'.

פוסק: הרב גבריאל ציננער

ספר: נטעי גבריאל

מקור: שבועות פרק ז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה