חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לארגן מניין בעת נסיעה באוטובוס?

תשובה:

מותר לארגן מניין בעת נסיעה באוטובוס בתנאי שברור שהדבר לא מפריע לנוסעים אחרים.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: פסקי שלמה בעריכת הרב מ.צ.הלוי ציון

מקור: חלק ג הלכות אוטובוס עמוד 157 ורה פניני תפילה קכד בשם הגרי"ש אלישיב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה