חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

עד איזה מרחק ממקום בו הוא נמצא יש לחפש בית כנסת בו מתקיים מנין?

תשובה:

כשאין במקום מנין, ואין למתפלל רכב העומד לשרותו, אך ידוע שבמרחק מה מתפללים במנין, ואם ילכו לשם לא יאחרו זמן התפילה הקבוע, יש מן הדין ללכת לשם אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים:
א. המנין מתקיים במרחק של עד ל4- ק"מ (שהם 4 מיל - 4.6 ק"מ לפי שיעורי החזון איש) בכיוון הליכתו.
ב. המנין מתקיים במרחק של עד לק"מ אחד (השווה למיל אחד) אם מקומו אינו בכיוון ההליכה, אלא מאחוריו או מצדדיו. אותו מרחק תופס גם לגבי החיוב ללכת למנין המרוחק מביתו. 
. אם יש למתפלל אפשרות לנסוע ברכב, יש למדוד את המרחק בזמן נסיעה ולא בק"מ. הדין הוא שעליו לנסוע למקום המנין אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים: א. המנין מתקיים במרחק נסיעה של עד לשעה + 12 דקות בכיוון הנסיעה. המנין מתקיים במרחק נסיעה של עד ל18- דקות אם מקומו אינו בכיוון הנסיעה, אלא מאחוריו או מצדדיו. זהו גם כן הזמן האמור לגבי מידת החיוב לנסוע למנין המרוחק מביתו. 
הזמן הנצרך להילוך מיל (=ק"מ) הוא 18 דקות. ע"כ מי שאין בכוחו ללכת ק"מ בזמן זה, הרי שהמרחק ממקום המנין עבורו נמדד בזמן ולא בק"מ, כמו זה שיש באפשרותו לנסוע ברכב. 
כשההליכה למקום המנין כרוכה באי נעימות, פחד או חשש, כגון: בלילה, אינו חייב להתפלל בציבור.

פוסק: הרב שלמה מן ההר - ייעוץ הלכתי

ספר: צידה לדרך - מהדורת תשס"א, מכון צומת

מקור: פרק יא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה