חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש לנהוג במקרה ומסופק אם אמר משיב הרוח ומוריד הגשם?

תשובה:

המסופק בחורף אם אמר משיב הרוח וכו' אזי במקומות שבקיץ אומרים מוריד הטל אינו חוזר, ובמקומות שבקיץ אין אומרים מוריד הטל (לא אומרים כלום) אם זה תוך שלושים יום ראשונים לאמירה חוזר ומתפלל.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: תפילה כהלכתה תשמ"ט

מקור: פרק יב סעיף ל וראה גם רמ"א סימן קיד סעיף ח וב"כ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה