חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם בעל תשובה צריך לבחור את הנוסח של הוריו או של הרב והמקום בו התחנך וחזר בתשובה?

תשובה:

אם בעל תשובה קשור לרב ולסביבה שהחזירוהו למוטב, רשאי לנהוג כמנהגם כאילו ילדו אותו.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: תפילה, ה סקל"ז וראה ילקוט יוסף קט, יג ועוד מקורות בשו"ת אבני דרך, חי"ב סימן טו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה