חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם הנמצא בדרך או בטיול רשאי ליפול אפיים בתחנון?

תשובה:

אין נפילת אפיים אלא במקום שיש ספר תורה או במקום שאפשר לראות את ארון הקודש. ואם אין ספר תורה כנ"ל אומרים תחנון בלא נפילת אפיים.

ספר: שולחן ערוך

מקור: אורח חים סימן קלא' סעיפים ב, יא ברמ"א ומ"ב

תשובה נוספת:

מנהג ירושלים ליפול נפילת אפים גם במקום שאין ספר תורה, כיון שכל ירושלים נחשבת כארון ה'.
מכל מקום גם במקום שאין ספר תורה ולא נפילת אפיים, הרי את התחנון עצמו והתחינות אומרים.

פוסק: הרב יוסף ליברמן

ספר: שו"ת משנת יוסף

מקור: חלק ה סימן לא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה