חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה היא סגולת "נשמת כל חי" וכיצד משתמשים בה?

תשובה:

"נשמת כל חי" הנה סגולה לכל צרה שלא תבוא. אולם יש לקבל על עצמו בעת הצרה, לומר כשינצל מהצרה יכנס עשרה אנשים בתודה ובקול זמרה ויגיד בכוונה רבה את "נשמת כל חי".

ספר: כף החיים

מקור: סימן רפא ח' בשם ס' חסד לאלפים אות ד וראה באוצר מקור ישראל עמוד 149 וכן שלמי חגיגה דף רג ע"ב וכן סידור עץ חיים דף קל' ע"ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה