חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם כאשר יש ספק אם יהיה סנדק בגלל שהתינוק צהוב ולא ידוע אם הברית תתקיים היום, יהיו פטורים מלומר תחנון?

תשובה:

כאשר יש ספק אם אחד המתפללים יהיה סנדק בברית, וזאת בגלל שהתינוק צהוב ולא ידוע אם הברית תתקיים היום, בכל אופן יהיו פטורים מלומר תחנון.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: וישמע משה, הרב משה פריד, תשע"א

מקור: חלק ד סימן ל בשם הרב גרוס

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה