חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אדם השומע ברכה בשידור ישיר, כגון: טלפון. אינטרנט, טלוויזיה' רדיו וכו” צריך לענות אמן?

תשובה:

יענה אמן מספק.


פוסק: הרב משה פיינשטיין

ספר: אגרות משה

מקור: אורח חיים חלק ד סימן צא

תשובה נוספת:

רשאי לענות אמן.

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: שו"ת יחוה דעת

מקור: חלק ב סימן סח

תשובה נוספת:

השומע קדיש וקדושה דרך הטלפון לא יענה עמהם, כיוון שהוא בפועל לא נמצא עם הציבור במקום אחד, וכן משום שדברים מטונפים מפסיקים בין הציבור לבין השומע.

פוסק: הרב זעליג קוסובסקי - מפסקי הגרי"ש אלישיב

ספר: יבקשו מפיהו

מקור: שער יד פרק ב סעיף ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה