חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

את מי אין לצרף למנין עשרה?

תשובה:

אין לצרף למניין את: מי ששומע ואינו מדבר, מי ששתה הרבה יין עד שאינו מסוגל לדבר בפני המלך והנו שיכור כלוט. כל מי שיש לו מסימני שוטה ( שו"ע חושן משפט, לה), העובר עבירה על מנת להכעיס, מומר, אפיקורס, החוטא ביד רמה למרות שיודע את חומרת העבירה, נשוי לנכרית, הכופר במצוית תפילה, קראים, ויש עוד מקרים שהדעות חלוקות בהם וראה עוד במקור.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: תפילה כהלכתה תשמ"ט

מקור: פרק ח סעיפים מא- נא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה