חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה דין אמירת תחנון בפסח שני ובמנחה שלפניו?

תשובה:

אין אומרים תחנון בפסח שני (י"ד באייר) וגם לא במנחה שלפניו.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: תפילה נפילת אפיים סעיף ז. וראה גם ילקוט יוסף חלק שני סימן קלא סעיף לז

תשובה נוספת:

אים אומרים תחנון ביום י"ד אייר. אולם אומרים במנחה שלפניו, דהיינו במנחה 
ביום י"ג באייר. 

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: תפלה, פרק 11 סעיף ד וראה סימן קטן ח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה