חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לצרף יהודי חילוני למניין?

תשובה:

בדורות האחרונים הורו מספר פוסקים שמותר לצרף יהודי חילוני למניין באם הוא מעונין בכך. אולם אין למנותו לשליח ציבור.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: תפילה פרק ב סעיף ח

תשובה נוספת:

יש שמקילין בשעת הדחק בלבד לצרף למניין מחלל שבת בפהרסייא. כמו כן, אם אומרי הקדיש מחללי שבת צריך השליח צבור או ישראל כשר לומר עמהם את הקדיש.
וכן מי שאינו מניח תפילין אבל לא מחלל שבת בפהרסיא מותר לצרפו למניין.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: סימן צ סעיף כד עמוד קפח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה