חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לצרף קראים למנין?

תשובה:

אין לצרף קראים למנין ולא לכל דבר שבקדושה.

פוסק: הרב אליעזר יהודה וולדינברג

ספר: שו"ת ציץ אליעזר

מקור: חלק ט' סימן י. רמ"א אבן העזר ד, לז. וראה ילקוט יוסף חלק א עמוד צה, ציץ אליעזר, יב, סו. משפטי עוזיאל, ב, סד.

תשובה נוספת:

אין מצרפים קראים לכל דבר שבקדושה, אולם כאשר עשו תשובה ניתן לצרפם.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: תפילה כהלכתה תשמ"ט

מקור: פרק ח סעיף מח וראה ילקוט יוסף חלק א עמוד צה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה