חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם רב בית הכנסת או תלמיד חכם אחר, רשאי לרמוז בתפילת שמונה עשרה לשליח ציבור שלא יחכה לו?

תשובה:

המנהג הוא ששליח ציבור מחכה לחכם שבקהל עד שיסיים שמונה עשרה. אולם אם הרב מאריך יותר מדי בתפילתו ונטרד בגלל שמחכים לו, רשאי לסמן לשליח ציבור שיתחיל להתפלל חזרת הש"ץ.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק ראשון סימן קד' סעיף ח

תשובה נוספת:

אם אין די ברמיזה, הרי בעת הצורך, מותר לו לצעוד ג' פסיעות באמצע תפילתו ואז להמשיך בתפילתו.

פוסק: הרב יוסף יקותיאל אפרתי

ספר: ישא יוסף - פסקי הרב אלישיב

מקור: אורח חיים חלק ב סימן לא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה