חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אדם יכול לשנות את נוסח התפילה שהחזיקו אבותיו?

תשובה:

אין בכך משום איסור של "אל תיטוש תורת אמך", כיון שעיקר האיסור לשנות ממנהג אבתיו הוא בעניני איסור והיתר ולא בענין נוסח התפילה. לכן המתפלל בדרך קבע בבית כנסת בו מתפללים נוסח אחר, רשאי לנהוג בנוסח של מנהג המקום. ובמ"א ר"ס ס"ח בשם הארי ז"ל כתב שכל אחד יחזיק כמנהג אבותיו.

פוסק: הרב משה שטרנבוך

ספר: שו"ת תשובות והנהגות

מקור: חלק ה סימן לט

תשובה נוספת:

אדם שנוהג מנהגים כאביו, כגון נוסח תפילה, ורוצה לשנות, לא צריך לעשות התרת נדרים כיוון  שמנהג אביו אינו בגדר של נדר.

פוסק: הרב אריה זאב גינזברג

ספר: דברי חכמים

מקור: יורה דעה שאלה 70 בשם הרב משה פיינשטיין

תשובה נוספת:

ההלכה מחייבת כל אדם מישראל לשמור על מנהגי אבותיו משום "אל תיטוש תורת אמך", עם זאת, אין שום מניעה לאמץ מנהגים, פיוטים ונעימות מעדות שונות.

פוסק: הרב יעקב אריאל

ספר: הלכה בימינו

מקור: עמוד 310

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה