חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד מחשבים שעה זמנית?

תשובה:

יש אומרים שהחישובים נעשים על פי הזמן שבין עלות השחר לצאת הכוכבים. וכן פסק בשולחן ערוך. ויש אומרים שהחישובים נעשים על פי הזמן שבין זריחת החמה לתחילת השקיעה, שהיא כאשר גוף השמש אינו נראה עוד. ויש שכתב שכן המנהג בארץ ישראל. ומחלוקת זו נוגעת לכל זמני ההלכה התלויים בשעות 'זמניות', דהיינו שמחלקים את אורך היום ל־12 חלקים שוים, וכל חלק הוא שעה 'זמנית'.

ספר: שולחן ערוך

מקור: סימן רלג סעיף א ובמשנה ברורה ב-ט, הובא ב"דרשו" גליון 1152

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה