חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לקרוא תהלים בלילה?

תשובה:

אמירת תהלים בלילה דרך תפילה ובקשה מותרת  בלילה.

פוסק: הרב דב ליאור

ספר: דבר חברון - שו"ת בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: אורח חיים סימן רכה'

תשובה נוספת:

כשלובש תפילין בפעם הראשונה בחייו, י"א שצריך לברך ויש חולקים ופוטרים אותו מלברך. ולכן טוב שיכניס עצמו להתחייב בברכת "שהחיינו" מצד אחר (כגון: על בגד חדש), ויכוון לפטור גם בחיוב זה. 

אם נעשה בר מצווה באחד מהימים הראשונים של חודש אב, ולובש תפילין בפעם הראשונה, ספק אם יברך "שהחיינו" על התפילין, שכן אינו יכול להתחייב עצמו בברכת שהחיינו על ידי בגד חדש או פרי חדש.

פוסק: הרב בנימין אדלר

ספר: הלכות והליכות בר מצוה

מקור: פרק ז', סעיף ז'. וסעיף י'.

תשובה נוספת:

לדעת הרב קוק יברך שהחיינו כמו בכל מצוה שמברך בפעם הראשונה.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: פסקי שלמה בעריכת הרב מ.צ.הלוי ציון

מקור: חלק א' עמוד 39 וראה שו"ת אורח משפט רסח-רסט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה