חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מנהג נכון הוא שלא לומר תחנון ביום הפטירה של צדיקים ואדמורים?

תשובה:

מנהג טעות הוא שלא לומר תחנון ביום הפטירה של צדיקים ואדמורים. מי שנזדמן למנין כזה יגיד וידוי ונפילת אפים לבדו.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א סימן קלא סעיף לג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה