חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מתי אומרים תיקון רחל ומתי תיקון לאה?

תשובה:

 סדר תיקון חצות כתב באריכות בספר בן איש חי פרשת וישלח הלכה
י"א וכן ביאר בספר כף החיים סימן א' ס"ק י"ט ואילך עי"ש .

לעניין הזמנים שאומרים תיקון רחל או לאה, הכלל הוא כך, כאשר אומרים ביום
שלמחרת בבוקר וידוי אומרים בלילה שלפני כן תיקון רחל ותיקון לאה עם
וידוי וכשלא אומרים ביום וידוי אומרים בלילה שלפני כן רק תיקון לאה,
למעט שבתות וימים טובים שלא אומרים כלל תיקון חצות.

פוסק: הרב אברהם מלמד

ספר: מלמד להועיל

מקור: או"ח פרק א סעיף ח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה