חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להתפלל בשפה זרה?

תשובה:

מצווה מן המובחר להתפלל בלשון הקודש, ויוצא ידי חובה גם אם אינו מבין כל מילה, פרט לפסוק הראשון של "שמע" שחייבים להבינו ולכוון בו.
מי שמתקשה להתפלל בלשון הקודש מוטב שיתפלל בכל שפה אחרת על מנת שיתכוון.
אגב, יש הסבורים שהתירו להתפלל בשפה זרה שלא בקביעות. בקשות או תחנונים שמוסיפים במהלך התפילה יכול לומר בכל שפה ובתנאי שיאמרם מעומק לבו.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: תפילה כהלכתה תשמ"ט

מקור: פרק ד סעיף ב -כד וראה ביאור הלכה קא ד"ה יכול וכן שו"ת חתם סופר או"ח פד, פו ובמ"ב קא יג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה