חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אדם חולה רשאי להתפלל באמצעות שמיעה דרך הטלפון?

תשובה:

במצב של הכרח גדול, שנבצר מאדם ללכת לבית הכנסת (חולה מאוד וכו'), אם יכול לשמוע את התפילה מבית הכנסת באמצעות טלפון או רדיו, אזי יענה עמהם לכל דברים שבקדושה, קדיש, ברכו, ובכך תפילתו תיהיה חשובה כתפילה בציבור הגם שמפסיד את המעלה של תפילה בבית כנסת.

פוסק: הרב אהרון בוארון

ספר: ברכת אהרון

מקור: חלק א המתפלל בביתו סעיף יא

תשובה נוספת:

לכתחילה אין להתפלל כשאוחז בידו מכשיר טלפון שיש בתוכו סידור, שמא הטלפון יפול והאדם יהיה טרוד מכך ותתבטל כוונתו, אולם בדיעבד כשאין לו ברירה אחרת, יעביר את נטלפון למצב טיסה וישתדל להניחו על השולחן בשעת התפילה.

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק יב סימן כג וראה תחומין כרך ל עמוד 413

תשובה נוספת:

לכתחילה אין להתפלל כשאוחז בידו מכשיר טלפון שיש בתוכו סידור, שמא הטלפון יפול והאדם יהיה טרוד מכך ותתבטל כוונתו, אולם בדיעבד כשאין לו ברירה אחרת, יעביר את נטלפון למצב טיסה וישתדל להניחו על השולחן בשעת התפילה.

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק יב סימן כג וראה תחומין כרך ל עמוד 413

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה