חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להתפלל על נכרי?

תשובה:

ראוי ונכון להתפלל על נכרי שעשה טובות לישראל, וכן על נכרי מחסידי אומות העולם, או עבור גוי שנשלח לשליחות עבור ישראל. אולם יש להימנע מלבר אותו בתפילת "מי שברך" וכשיש חשש לאיבה יהיה מותר.
יש אומרים שאף מותר לומר על חסיד אומות העולם  קדיש לאחר מותו.

פוסק: הרב עוזיאל כהן

ספר: עוזך בעמים - הוצאת מכון לרבני יישובים קרית ארבע

מקור: תפילה סעיף יג -יד עמוד לג - לד וראה שו"ת יחווה דעת חלק ו סימן ס

תשובה נוספת:

מותר לעשות מי שברך לגוי חולה אשר עושה טובות לישראל. יש שסבורים שיש להוסיף את שמו אחרי שאמר "כל ישראל אחיו" (הרב נבנצל), ויש שסבורים שיעשה לו בנפרד (הגר"ז גולדברג).

פוסק: הרב מרדכי צבי הלוי ציון

ספר: שו"ת השואל - תשובות ממרנן ורבנן

מקור: חלק ב תפילה סעיף ז עמוד קטז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה