חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר מבחינה הלכתית לתגבר מניין על יד בחורי ישיבה הלומדים בישיבה סמוכה?

תשובה:

בישוב או שכונה שיש בה ישיבה ויש קשיים בקיום מניין בבית הכנסת, יפנה הגבאי לראש הישיבה לצורך תגבור המניין על ידי הבחורים ובתנאי שהדבר לא יפגע במניין הקבוע בישיבה.

פוסק: הרב דוד אברהם ספקטור

ספר: ספר הגבאי

מקור: פרק ה סעיף ה ובהערה וראה משנה ברורה אורח חיים סימן נה ס"ק עג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה